Betrokken burgers hebben zich verenigd in zwembadraad BlijvenSpetteren. Zij streven behoud en renovatie van zwembad de Spetter na.

Logo Zwembadraad Blijven Spetteren

Zonder zwembaden laagste score van Nederland?

2012-03-08

Op de Elsevier voorzieningenlijst staat Tholen op de 413e plaats van de 418 gemeenten. Wat zou de gemeente Tholen scoren zonder zwembaden? En hoe ervaren kopers voor al die nieuwbouwprojecten ons bedroevende voorzieningenniveau?