Betrokken burgers hebben zich verenigd in zwembadraad BlijvenSpetteren. Zij streven behoud en renovatie van zwembad de Spetter na.

Logo Zwembadraad Blijven Spetteren

Uw belastinggeld

2012-03-05
  • de zwembaden kosten netto 274.000 per jaar
  • dat is 2,66% van de netto uitgaven (10.3 miljoen) programma Welzijn
  • dat is 0,37% van het jaarbudget (73.5 miljoen) gemeente Tholen (bron jaarrekening 2010)