Betrokken burgers hebben zich verenigd in zwembadraad BlijvenSpetteren. Zij streven behoud en renovatie van zwembad de Spetter na.

Logo Zwembadraad Blijven Spetteren

Nieuwe (en oude) raadsleden ontvangen bijstelling

2014-06-26

Renovatie advies zwembad de Spetter

Donderdag 26 juni heeft ons comité alle 21 Thoolse raadsleden het (bijgestelde) renovatie-advies aangeboden. Waarom?

  1. kennismaking met de nieuwe raadsleden;

  2. alle raadsleden informeren over de stand van zaken (p19);

  3. verzoek: laten we snel renoveren en als raad en burgers samen vinger aan de polshouden.