Betrokken burgers hebben zich verenigd in zwembadraad BlijvenSpetteren. Zij streven behoud en renovatie van zwembad de Spetter na.

Logo Zwembadraad Blijven Spetteren

6e maal inspreken | Smerdiek en Tholen in de zaal

2016-10-12

De tussenstand na 2 uur inspreken en debat met vraag-en-antwoord:

  • optie 6b : Tholen renoveren en Smerdiek tot 2020 open houden : ABT, CU, SGP, SP, CDA (17)
  • optie 3 : beide zwembaden renoveren : PvdA (2)
  • optie 2 : 1 zwembad renoveren en 1 sluiten : VVD (2)

Aanvullende eisen op het raadsvoorstel:

  1. begin 2018 duidelijkheid of PPS-constructie Smerdiek wordt ondertekend
  2. indien punt 1 niet lukt dan wordt Smerdiek gerenoveerd met inzet van de samenleving
  3. geen PPS voor Tholen maar beheer volgens ‘model Steenbergen’ volgens afspraak

Donderdag 20 oktober a.s. zal blijken wat het concrete raaadsvoorstel wordt en welke partij zich aan zijn voornemen houdt.